Predaj a nákup kovoobrábacích a tvárniacich strojov

Predaj a nákup kovoobrábacích a tvárniacich strojov

Ponúkame

Predaj použitých kovoobrábacích strojov

Výkup kovoobrábacích strojov

Dodávka náhradných dielov

Demontáž  technologických celkov

V rámci dodávky  strojov  zabezpečíme demontáž, nakládku a transport k zákazníkovi